,

414 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΒΕΛΙΟΥ 6, , 15236 210 8040678

Χάρτης