, ,

ΔΕΗ ΔΡΑΜΑΣ

1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 30, , 66100 http://www.deddie.gr 2521045330 , 2521045716 , 2521046172 , 2521038173 2521046065

Περιγραφή

  • ΔΕΗ ΑΕ / Κατάστημα πωλήσεων (ηλεκτρικής ενέργειας , Λογαριασμοί ρεύματος, Διακοπές – Επανασυνδέσεις , Αλλαγές ονόματος)

τηλ : 11770, 25210-45716, 25210-45330

  • ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / Περιοχή Δράμας (για συνδέσεις και βλάβες στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας)

τηλ :

  1. Συνδέσεις 25210-46172
  2. Βλάβες 1050, 25210-38173


Χάρτης