Πρεσβείες

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΡΑΝ

Κατηγορία: ,

Περιοχή: ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΛΑΡΗ 16, 15452,

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

Κατηγορία: ,

Περιοχή: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7, 10674,

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Κατηγορία: ,

Περιοχή: ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 29, 10674,

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Κατηγορία: ,

Περιοχή: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 44, 10676,

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΣΡΑΗΛ

Κατηγορία: ,

Περιοχή: ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 1, 15452 ,