,

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 51, , 54643 2310886300

Χάρτης