,

ΑΧΕΠΑ – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΣΤ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 1, , 54636 http://www.ahepahosp.gr 2310993111 2310993310

Χάρτης